DSC - systém MAXSYS rada 4000

Alarmcentrála PC 4020

PC4020

Alarmcentrála pre väčšie objekty. 16 slučiek na základnej doske s možnosťou rozšírenia na 128 slučiek. 8 samostatne ovládaných podsystémov.

Klávesnice a moduly pre PC 4020

Klávesnice a moduly pre rozšírenie systému MAXSYS rady 4000

Prijímač RF 4164

Prijímač bezdrôtových komponentov pre ústredňu PC4020.

Riadiacia jednotka PC 4820

Slúži k vytvoreniu prístupového systému k ústredni PC 4020 (napr. ovládanie prechodu dverí)

Syndicate content