Klávesnice a moduly pre PC 4020

Klávesnice a moduly pre rozšírenie systému MAXSYS rady 4000

  • Klávesnica PC 4501 - alfanumerická LCD klávesnica pre ovládanie a programovanie systému

  • Koncentrátor PC 4108 - zónový koncentrátor pre rozšírenie systému o 8 drôtovým zón

  • Koncentrátor PC 4116 - zónový koncentrátor pre rozšírenie systému o 16 drôtových zón

  • Pomocný napájací modul PC 4204 - prídavný napájací modul 1,5A + modul pre rozšírenie o 4 reléove výstupy

  • Modul výstupov PC 4216 - modul pre rozšírenie systému o 16 programovateľných PGM výstupov

  • Interface modul PC 4401 - Modul rozhrania RS 232

  • Tablo PC 4632 / PC 4664 - zobrazovací panel pre 32 / 64 signálov ústredne