Poplachové systémy DSC, Bentel Security a SIM

Pekné bývanie, čiže dom, byt alebo chatu, dnes už nestačí len postaviť a zariadiť, ale samozrejmou otázkou sa stala aj ochrana týchto našich hodnôt. Moderné poplachové systémy (elektronické zabezpečovacie zariadenia) spoľahlivo identifikujú neoprávnené vniknutie do objektu a podávajú majiteľovi, alebo strážnej službe poplachovú správu o narušení..

Poplachové systémy (zariadenia elektrickej zabezpečovacej signalizácie) však nie sú kupované ako výrobky spotrebnej elektroniky. Každé toto zariadenie je potrebné navrhnúť na konkrétny objekt, na jeho rizikové faktory a prevádzkové podmienky.p

Potrebné je zvoliť správne indikátory neoprávneného vniknutia, aby splnili požiadavky spoľahlivej funkčnosti aj v tých najobtiažnejších podmienkach. A aby bolo zariadenie pre majiteľa dobrým sluhom a nie zlým pánom, veľmi dôležitou je voľba správnej riadiacej ústredne. Poplachové systémy musia vyhovovať a byť v súlade s požiadavkami prevádzkového režimu chráneného objektu.

Produkty

Katalógy

Manuály a softvér

- Manuály k tejto produktovej rade sú k dispozícii iba pre registrovaných a prihlásených užívateľov