Automatické brány a závory

Automatické brány
Vonku je nečas, že nehodno ani psa vyhnať? A komorník, ktorý by Vám pri príchode domov otvoril bráničku, je práve na dovolenke? Tak potom sa určite suchý z auta do domu nedostanete! Problém chýbajúceho komorníka Vám vyrieši automatická brána na diaľkové ovládanie.Podľa mechanických možností a estetických požiadaviek je možné riešiť automatickú bránu ako posuvnú alebo krídlovú.

Automatické závory
Aj Vaše firemné parkovisko je tak malé, že sa naň sotva zmestia vozidlá vlastných zamestnancov? A predsa na ňom neustále parkujú vozidlá neidentifikovaných majiteľov? Ľahko riešiteľný problém! Automatická závora pri vjazde vpustí len toho, komu ste Vy dali oprávnenie používať Vaše parkovisko! Integráciou prepúšťacieho systému závory do zabezpečovacieho systému objektu, získate komplexný systém kontroly a evidencie prístupu už od ulice.