SIM Inspire


Bezdrôtový zabezpečovací systém so 4. samostatnými podsystémami a 32. bezdrôtovými zónami s možnosťou rozšírenia o ďalších 32 bezdrôtových zón technológie DECT ULE. Všetky bezdrôtové komponenty komunikujú s ústredňou dvojcestne. Systém je možné programovať ako aj ovládať cez internet pomocou vstavaného LAN portu, WiFi alebo cez GSM sieť pomocou vstavaného GSM komunikátora. Ovládanie systému je možné bezdrôtovou klávesnicou alebo aplikáciou pre Android alebo iOS.

.

Syndicate content