DSC - rada Power Series / PRO

Alarmcentrály PowerSeries PRO

PSPro

Najvyššia rada ústrední DSC HS3032 / HS3128 / HS3248 s možnosťou až 248 zón a 32 samostatných podsystémov.

Alarmcentrála DSC PC1404

PC1404set

4 slučková alarmcentrála s možnosťou rozšírenia na 8 zón pomocou zdvojovania zón.

Alarmcentrála DSC PC 1864

PC1864

8 slučková alarmcentrála s možnosťou rozšírenia na 64 slučiek. 8 samostatne ovládaných podsystémov.

Alarmcentrála DSC PC 585

PC585

4 slučková alarmcentrála s možnosťou rozšírenia na 8 slučiek pomocou klávesnicových slučiek.

Klávesnice a moduly rady Power Series

Ovládacie klávesnice a moduly pre rozšírenie systémov rady DSC Power Series

Syndicate content