Klávesnice a moduly rady Power Series

Ovládacie klávesnice a moduly pre rozšírenie systémov rady DSC Power Series

 • Klávesnica PTK5507 - klávesnica so 7" dotykovým LCD displejom s rozlíšením 800x480px. Obsahuje LED signalizáciu stavov systému, slot SD karty (funkcia fotorámika, nahratie vlastného pozadia domovskej stránky a update firmvéru). Pripojenie a napájanie zo zbernice systému. Kompatibilná s ústredňami PC1616/1832/1864 od verzie 4.2.


 • Klávesnica PK 5500 - alfanumerická LCD klávesnica s výberom z 9. jazykov vrátane slovenčiny. Jedna svorka programovateľná ako vstupná zóna alebo PGM výstup. Päť programovateľných funkčných kláves. ovládanie 8. podsystémov.


 • Klávesnica PK 5501 - ikonová LCD klávesnica s jednou svorkou programovateľnou ako vstupná zóna alebo PGM výstup. Päť programovateľných funkčných kláves. Ovládanie 8. podsystémov.


 • Klávesnica PK 5516 - LED klávesnica pre signalizáciu 16. zón systému. Jedna svorka programovateľná ako vstupná zóna alebo PGM výstup. Päť programovateľných funkčných kláves. Ovládanie prvých 2. podsystémov.


 • Klávesnica PK 5508 - LED klávesnica pre signalizáciu 8. zón systému. Jedna svorka programovateľná ako vstupná zóna alebo PGM výstup. Päť programovateľných funkčných kláves. Ovládanie prvých 2. podsystémov.


 • Klávesnica PC 1555 - LED klávesnica pre signalizáciu 8. zón systému. Jedna svorka vstupnej zóny. Ovládanie prvých 2. podsystémov.


 • Klávesnica LCD 5511 - ikonová LCD klávesnica pre ovládanie 64. zón systému. Štíhly dizajn s montážou na výšku.


 • Klávesnica LED 5511 - LED klávesnica pre ovládanie 8. zón systému. Štíhly dizajn s montážou na výšku.


 • Klávesnica PC1404RKZ - LED klávesnica pre ovládanie 8. zón systému. Štíhly dizajn s montážou na výšku. Výstižné symboly ikon. Štyri programovateľné funkčné klávesy.


 • Expandér PC 5108 - zónový expandér pre rozšírenie systému o 8 drôtových zón. Kompatibilný s ústredňami PC1616/1832/1864.


 • Napájací modul PC 5204 - prídavný napájací modul 1,5A + rozširujúci modul o štyri reléové PGM výstupy systému. Pripojenie na zbernicu. Kontrolovaný systémom. Kompatibilný s ústredňami PC1616/1832/1864.


 • Modul výstupov PC 5208 - Modul pre rozšírenie systému o 8 programovateľných PGM výstupov. Kompatibilný s ústredňami PC1616/1862/1864.


 • Interface modul PC 5400 - modul rozhrania RS 232. Kompatibilný s ústredňami PC1616/1832/1864.


 • Prijímač RF 5132 - modul pre pripojenie 32. bezdrôtových detektorov a diaľkových ovládačov k ústredni. Pripojenie na zbernicu. Kontrolovaný ústredňou. Kompatibilný s ústredňami PC585/1616/1832/1864.


 • Interface modul PC 5320 - modul pre pripojenie viacerých prijímačov RF5108 k jednej ústrední série Power.


 • Klávesnica RFK 5500 - alfanumerická LCD klávesnica so zabudovaným príjimačom. Výber z 9. jazykov vrátane slovenčiny. Jedna svorka programovateľná ako vstupná zóna alebo PGM výstup. Päť programovateľných funkčných kláves. ovládanie 8. podsystémov.


 • Klávesnica RFK 5501 - ikonová LCD klávesnica so zabudovaným prijímačom. Jedna svorka programovateľná ako vstupná zóna alebo PGM výstup. Päť programovateľných funkčných kláves. ovládanie 8. podsystémov.


 • Opakovač WS4920 - modul pre zvýšenie dosahu jednocestných bezdrôtových zariadení DSC. V systéme možno použiť štyri takéto moduly.


 • GSM komunikátor GS2060 - gsm komunikátor špeciálne určený pre sériu ústrední NewPower PC1616/1832/1864. Kompatibilný s pultmi SurGard System I/II/III. Prenos kanálom GSM a GPRS. Uploading/downloading cez GSM/GPRS. Prenos všetkých udalostí systému. Podporuje formát SIA. Pripojenie cez PC Link.


 • Internetový a GSM komunikátor TL260GS - internetový a gsm komunikátor špeciálne určený pre sériu ústrední NewPower PC1616/1832/1864. Kompatibilný s pultmi SurGard System I/II/III. Prenos kanálom GSM/GPRS alebo cez internet. Uploading/downloading cez GSM/GPRS alebo internet. Prenos všetkých udalostí systému. Podporuje formát SIA. Pripojenie cez PC Link.


 • Internetový užívateľský IP poplachový komunikátor TL150 - internetový komunikátor pre užívateľské ovládanie systému. Možnosť ovládania cez internetový prehliadač. Možnosť ovládania pomocou aplikácie OS Android. Kompatibilný s ústredňami série NewPower. Užívateľ môže pomocou neho zapínať, vypínať systém a kontrolovať stav zón. Podporuje DHCP.