Prijímač RF 4164

Prijímač bezdrôtových komponentov pre ústredňu PC4020.

  • pracovná frekvencia 433MHz
  • pri ústredni PC4020 v.3.2 možno použiť 8 takýchto prijímačov
  • možnosť prihlásiť do systému 64 bezdrôtových zón
  • možnosť ovládať systém diaľkovým ovládačom
  • pripojenie na ComBus zbernicu ústredne