GSM brány a komunikátory

GSM komunikátor Secolink GSV7

Komunikátor pre prenos poplachov a udalostí systému PSN DSC PowerSeries.

GSM komunikátor Bentel BGSM-120

Komunikátor pre prenos poplachov a udalostí systému PSN

GSM komunikátor Gekon lite plus

Komunikátor pre prenos poplachov cez GSM

GSM komunikátor VT21

Komunikátor pre prenos poplachov a stavov ústredne PSN

GSM komunikátor VT20

Komunikátor pre prenos poplachov a stavov ústredne PSN

Syndicate content