GSM komunikátor Secolink GSV7

Komunikátor pre prenos poplachov a udalostí systému PSN DSC PowerSeries.

Komunikátor s možnosťou pripojenia na zbernicu ústredne DSC Power, alebo na telefónny výstup s formátom Contact ID ktorejkoľvek zabezpečovacej ústredne. Podporuje volanie v prípade poplachu (má vstavané hlasové správy, takisto programovateľné), SMS správy v prípade, poplachu, poruchy, aktivácie/deaktivácie systému, alebo inej systémovej udalosti. V prípade zbernicového pripojenia k ústredni ním možno navyše ovládať systém. Podporuje takisto možnosť použitia smartphone aplikácie Secolink Pro pre signalizáciu stavov systému ako aj ovládania systému pre systémy DSC Power.
Okrem toho má šesť programovateľných vstupov a dva PGM výstupy ovládateľné SMS správami, aplikáciou alebo prevzonením.

 • 2 TCP/IP adresy pre spojenie s PCO
 • Ovládanie pomocou DTMF
 • Editovanie správ pre vstupy
 • Ovládanie zabezpečené PIN kódom
 • Programovanie cez USB rozhranie
 • 6 programovateľných vstupov
 • 2 programovateľné výstupy typu OC
 • Napájanie 12-19V DC, 16,5V AC
 • LED kontrolky stavu siete
 • Odosielanie SMS správ z komunikátora ústredne alebo zo zbernice ústredne DSC PowerSeries
 • Kompatibilný s prijímačom PCO ENIGMA II
 • V balení v bielej plastovej krabičke a anténou na predlžovacom kábli