GSM komunikátor Bentel BGSM-120

Komunikátor pre prenos poplachov a udalostí systému PSN

GSM brána, ktorá dokáže v prípade poruchy tel. linky prepnúť prenos udalostí cez GSM/GPRS sieť na pult PCO pomocou formátu Contact ID (4 tel. čísla pre Contact ID). Dokáže posielať hlasové a SMS správy o aktivácii a deaktivácii troch programovateľných vstupov plus informáciu o výpadku napájania, poruchy tel. linky a periodickú správu. V prípade použitia programovateľných svoriek ako výstupy, tieto možno ovládať SMS správami z naprogramovaných tel. čísel.

  • 4-pásmový GSM komunikátor
  • simuluje a zálohuje pevnú telefónnu linku
  • 3 programovateľné svorky (vstupy/výstupy)
  • 8 hlasových správ, 11 SMS správ
  • 8 telefónnych čísel pre hlasový a SMS volač
  • podporuje Contact ID (prenos na 4 telefónne čísla)
  • aktivácia vstupov cez SMS