GSM komunikátor VT20

Komunikátor pre prenos poplachov a stavov ústredne PSN

  • pulzný formát 4-2 a Contact ID
  • 2 vstupy ktoré pri aktivovaní odošlú naprogramované SMS správy alebo aj volajú na 4 telefónne čísla
  • číta výstup digitálneho komunikátora ústredne PSN
  • odosiela až 72 druhov SMS správ
  • 2 reléové výstupy ovládateľné pomocou SMS správ
  • posielanie periodickej testovacej správy
  • maximálny špičkový odber 1,5A