GSM komunikátor Gekon lite plus

Komunikátor pre prenos poplachov cez GSM

  • zvoní alebo posiela SMS na 4 telefónne čísla
  • 4 programovateľné vstupy
  • 1 reléový výstup ovládateľný SMS správou
  • režim stáleho alebo časovo regulovaného prepnutia
  • výstup na signalizačnú LED
  • periodický test vo forme kontrolného zvonennia alebo SMS správy
Možnosť použitia prídavného ovládacieho panela, pomocou ktorého vznikne jednoduchý zabezpečovací GSM systém ovládaný Dallas čipmi, vhodný napríklad pre dočasné zabezpečenie stavby počas veľkej prašnosti. Panel sa skladá z čítacej hlavy pre Dallas čipy, signálnych LED kontroliek a bzučiaka.