GSM komunikátor VT21

Komunikátor pre prenos poplachov a stavov ústredne PSN

  • 6 vstupov / 6 SMS
  • poplachové zvonenie
  • 2 reléové výstupy ovládateľné SMS správou alebo prezvonením
  • vstupom a výstupom je možné priradiť názvy
  • číta výstup digitálneho komunikátora ústredne PSN
  • odosiela až 72 druhov SMS správ
  • maximálny špičkový odber 1A