Montážne príslušenstvo

Príslušenstvo pre montáž a programovanie systémov PSN

  • DSC PC Link - Kábel na programovanie ústrední DSC. Pripojenie cez port RS232.

  • DSC AFT100 - Tester snímačov pre signalizáciu rozbitia skla.

  • Relé PU-1 - Reléový modul 12V s pripojovacou svorkovnicou. 1x prepínací kontakr (30V/1A) s tavnou poistkou. Stavová LED kontrolka. Opatrený obojstrannou lepiacou páskou.

  • Relé PK-1 - Reléový modul 12V s pripojovacou svorkovnicou. 2x prepínací kontakr (30V/2A) s tavnou poistkou. Stavová LED kontrolka. Opatrený obojstrannou lepiacou páskou.