Moduly a komunikátory systému PowerSeries NEO

Rozširujúce moduly a komunikátory pre ústredne rady PowerSeries NEO.

  • Expandér HSM2108 - rozširujúci modul pre rozšírenie systému o 8 drôtových slučiek. Poskytuje pomocné napájanie 125mA pre pripojené zariadenia zón.


  • Modul výstupov HSM2208 - rozširujúci modul pre rozšírenie systému o 8 programovateľných PGM výstupov. Každý výstup je zaťažiteľný prúdom do 50mA.


  • Modul zdroja HSM2300 - pomocný napájací modul systému. Je plne kontrolovaný systémom pre poruchu AUX napájania, AC napájania a sleduje stav pripojeného akumulátora. Poskytuje systému dodávku ďalšieho prúdu o hodnote do 1A pri 12V DC.


  • Modul zdroja a výstupov HSM2204 - pomocný napájací modul systému so 4. reléovými výstupmi. Je plne kontrolovaný systémom pre poruchu AUX napájania, jedného výstupu, AC napájania a sleduje stav pripojeného akumulátora. Poskytuje systému dodávku ďalšieho prúdu o hodnote do 1A pri 12V DC.


  • Transceiver HSM2HOST - slúži k pripojeniu bezdrôtových komponentov do systému. Podporuje dvojcestnú komunikáciu medzi systémom a bedrôtovými prvkami na báze komunikačnej technológie PowerG. Podporuje 128 bezdrôtových zón a 32 diaľkových ovládačov (v závislosti od typu ústredne). Všetky bezdrôtové detektory sú plne kontrolované systémom. Je kompatibilný s opakovačom PG8920.


  • GSM komunikátor 3G2080 - poplachový komunikátor pre ústredne Power NEO. Prenos ContactID a SIA formátov na digiálny PCO. Umožňuje downloading a uploading systémových dát cez GSM. Možno ho použiť pre odosielanie SMS správ o poplachoch a stavoch systému užívateľom a takisto pre ovládanie systémových funkcií cez SMS správy. Používa sa na komunikáciu s užívateľskou aplikáciou ConnectAlarm pre ovládanie systému a inštalačnou aplikáciou AlarmInstall pre diaľkové programovanie ústredne technikom.


  • LAN komunikátor TL280 - poplachový komunikátor pre ústredne Power NEO. Prenos ContactID a SIA formátov na digiálny PCO. Umožňuje downloading a uploading systémových dát cez sieť. Možno ho použiť pre ovládanie systému cez sieť. Používa sa na komunikáciu s užívateľskou aplikáciou ConnectAlarm pre ovládanie systému a inštalačnou aplikáciou AlarmInstall pre diaľkové programovanie ústredne technikom.


  • GSM/LAN komunikátor TL2803G - poplachový komunikátor pre ústredne Power NEO. Prenos ContactID a SIA formátov na digiálny PCO. Umožňuje downloading a uploading systémových dát cez GSM/LAN. Možno ho použiť pre odosielanie SMS správ o poplachoch a stavoch systému užívateľom a takisto pre ovládanie systémových funkcií cez SMS správy. Používa sa na komunikáciu s užívateľskou aplikáciou ConnectAlarm pre ovládanie systému a inštalačnou aplikáciou AlarmInstall pre diaľkové programovanie ústredne technikom. Duálna technológia prenosu, kde záložna cesta slúži pre prenos v prípade poruchy primárnej.