Klávesnice a moduly pre PC 6010

Klávesnice a moduly pre alarmcentrálu PC 6010

  • Klávesnica PC 6501 - klávesnica pre ovládanie alarmcentrály PC6010 s LCD displejom

  • Expandér PC 6108 - modul pre rozšírenie systému o 8 vstupných zón

  • Modul výstupov PC 6216 - modul pre rozšírenie systému o 16 programovatelných výstupov

  • Prídavný napájací modul PC 6204 - pomocný zdrojový modul systému 1,5A + rozširujúci modul pre 4 ďalšie reléové výstupy systému

  • Interface modul PC 6400 - modul rozhrania RS232 pre pripojenie k sériovej tlačiarni alebo PC

  • Riadiaca jednotka PC 6820 - riadiaca jednotka pre ovládanie dvoch kartových čítačiek (P325W26)napr. pre potreby ovládania vstupných dverí