Alarmcentrála PC 6010

maxsysS6010

Alarmcentrála 16 slučiek a 32 podsystémov s možnosťou rozšírenia na 256 slučiek.

 • 16 vstupných zón na základnej doske
 • možnosť rozšírenia celkovo na 256 vstupných zón
 • 32 samostatne ovládaných podsystémov
 • pamäť pre 3000 udalostí
 • 2 programovateľné výstupy na základnej doske
 • možnosť rozšírenia na 64 reléových výstupov a 144 tranzistorových výstupov
 • ovládanie systému pomocou až 64. LCD klávesníc
 • 4 prístupové úrovne pre užívateľov
 • 19 programovateľných typov vstupných zón
 • digitálny komunikátor
 • možnosť rozšírenia o prístupový systém pre ovládanie celkovo 32 dverí
 • 1000 užívateľov