Komunikátor ABS-GSM

GSM komunikátor pre pripojenie (zabudovanie) k základnej doske ústredne Absoluta. Umožňuje signalizáciu poplachov a udalostí systému cez hlasové správy alebo SMS, programovanie ústredne na diaľku cez GPRS, ovládanie ústredne cez GSM telefón alebo pomocou aplikácie pre smartfóny a pripojenie na PCO cez GSM.

  • ovládanie ústredne cez GSM
  • prenos ContactID cez GSM
  • hlasové správy cez GSM
  • Up/Downloading cez GPRS pomocou softvéru BOSS
  • dvojcestný prenos hlasu cez GSM
  • programovanie / prenos každej udalosti cez SMS
  • rozpoznanie ID volajúceho
  • kontrola kreditu
  • možnosť použitia aplikácie ABSOLUTA APP pre Android a iPhone - aktivácia, deaktivácia, pamäť poplachov, tamper a poruchy, kontrola stavu podsystémov a zón a ich vyraďovanie, kontrola udalostí systému