Kontrola vstupu do objektov

Kantech ioPass SA-500

Autonómny prístupový systém, ovládanie jedného prechodu.

Syndicate content