Konvenčné ústredne

Konvenčné ústredne elektrickej požiarnej signalizácie Bentel Security

Bentel J408-4

 • 4 kontrolované, vyvážené, vyraditeľné vstupné slučky
 • ku každej slučke možno pripojiť 32 zariadení (požiarne detektory, tlačidlové hlásiče, detektory plynu)
 • kompatibilné detektory plynu 4-20mA
 • rozpoznanie manuálnej aktivácie poplachu z tlačidlového hlásiča
 • programovateľné prahové úrovne
 • režim deň/noc
 • čas pre overenie poplachu
 • pre každú slučku jeden poplachový výstup (otvorený kolektor)
 • dva kontrolované, umlčateľné, vyraditeľné poplachové výstupy pre aktiváciu piezoelektrických sirén, požiarných sirén a majákov
 • umlčateľný, vyraditeľný poplachový výstup pre aktiváciu zálohových požiarnych sirén
 • umlčateľný poruchový výstup pre aktiváciu signalizácie a pomocných zariadení
 • kontrolovaný požiarny výstup pre aktiváciu telefónneho volača
 • programovateľný výstup (otvorený kolektor)
 • pamäť poplachu/poruchy do ďalšieho nulovania
 • príkaz na umlčanie sirén
 • príkazy z klávesnice vyžadované kódom alebo kľučom
 • programovateľná z klávesnice alebo z PC
 • cez PC možnosť prehliadania záznamu pre 50 udalostí systému
 • pomocou RS485 možnosť pripojenia štyroch ďalších ovládacích panelov FC400REP
 • napájací zdroj 230V AC / 27,6V DC 1,5A
 • rozmery 354x280x100mm
 • spĺňa požiadavky EN54 a EN12094-1 (s J400EXT)


Bentel J408-8

 • 8 kontrolovaných, vyvážených, vyraditeľných vstupných slučiek
 • ku každej slučke možno pripojiť 32 zariadení (požiarne detektory, tlačidlové hlásiče, detektory plynu)
 • kompatibilné detektory plynu 4-20mA
 • rozpoznanie manuálnej aktivácie poplachu z tlačidlového hlásiča
 • programovateľné prahové úrovne
 • režim deň/noc
 • čas pre overenie poplachu
 • pre každú slučku jeden poplachový výstup (otvorený kolektor)
 • dva kontrolované, umlčateľné, vyraditeľné poplachové výstupy pre aktiváciu piezoelektrických sirén, požiarných sirén a majákov
 • umlčateľný, vyraditeľný poplachový výstup pre aktiváciu zálohových požiarnych sirén
 • umlčateľný poruchový výstup pre aktiváciu signalizácie a pomocných zariadení
 • kontrolovaný požiarny výstup pre aktiváciu telefónneho volača
 • programovateľný výstup (otvorený kolektor)
 • pamäť poplachu/poruchy do ďalšieho nulovania
 • príkaz na umlčanie sirén
 • príkazy z klávesnice vyžadované kódom alebo kľučom
 • programovateľná z klávesnice alebo z PC
 • cez PC možnosť prehliadania záznamu pre 50 udalostí systému
 • pomocou RS485 možnosť pripojenia štyroch ďalších ovládacích panelov FC400REP
 • napájací zdroj 230V AC / 27,6V DC 1,5A
 • rozmery 354x280x100mm
 • spĺňa požiadavky EN54 a EN12094-1 (s J400EXT)


Bentel J424

 • 24 kontrolovaných, vyvážených, vyraditeľných vstupných slučiek
 • ku každej slučke možno pripojiť 32 zariadení (požiarne detektory, tlačidlové hlásiče, detektory plynu)
 • kompatibilné detektory plynu 4-20mA
 • rozpoznanie manuálnej aktivácie poplachu z tlačidlového hlásiča
 • programovateľné prahové úrovne
 • režim deň/noc
 • čas pre overenie poplachu
 • programovateľný čas obnovenia a nulovania
 • pre každú slučku jeden poplachový výstup (otvorený kolektor)
 • dva kontrolované, umlčateľné, vyraditeľné poplachové výstupy pre aktiváciu piezoelektrických sirén, požiarných sirén a majákov
 • umlčateľný, vyraditeľný poplachový výstup pre aktiváciu zálohových požiarnych sirén
 • umlčateľný poruchový výstup pre aktiváciu signalizácie a pomocných zariadení
 • kontrolovaný požiarny výstup pre aktiváciu telefónneho volača
 • programovateľný výstup (otvorený kolektor)
 • pamäť poplachu/poruchy do ďalšieho nulovania
 • príkaz na umlčanie sirén
 • príkazy z klávesnice vyžadované kódom alebo kľučom
 • programovateľná z klávesnice alebo z PC
 • cez PC možnosť prehliadania záznamu pre 50 udalostí systému
 • pomocou RS485 možnosť pripojenia štyroch ďalších ovládacích panelov FC400REP
 • napájací zdroj 230V AC / 27,6V DC 2,5A
 • rozmery 422x502x116mm
 • spĺňa požiadavky EN54 a EN12094-1 (s J400EXT)


Bentel J400-REP

 • doplňujúci ovládací LCD panel pre konvenčné ústredne série J400
 • 4-vodičové prepojenie s ústredňou
 • môže byť nainštalovaný do vzdialeností 1000m od ústredne
 • plná audio a vizuálna signalizácia systému
 • ovládanie systému
 • rozmery 280x320x40mm