Konvenčné hlásiče

Konvenčné hlásiče pre elektrickú požiarnu signalizáciu Bentel security

Bentel 601P

 • opticko-dymový hlásič
 • reaguje na dym vznikajúci tlením alebo slabým plameňom (nábytok, umelá hmota) alebo "dym" vznikajúci prehriatím
 • nie je vhodný pre typ požiaru, ktorý produkuje slabo viditeľný alebo veľmi čierny dym
 • nízke riadiace napätie
 • integrovaná LED kontrolka
 • vyhovuje podľa normy EN54


Bentel 601PH

 • kombinovaný opticko-dymový a tepelný hlásič s vysokým rozlíšením
 • reaguje na kompletný rozsah požiarov
 • dokáže odhaliť také typy požiarov, ktoré boli doposiaľ odhaliteľné iba ionizačným detektorom
 • pri náraste teploty okolia sa zvyšuje citlivosť dymového senzoru
 • nízke riadiace napätie
 • integrovaná LED kontrolka
 • vyhovuje podľa normy EN54


Bentel 601H-F

 • tepelný hlásič
 • reaguje, ak dosiahne teplota okolia pevne stanovenú hodnotu(60°C)
 • vhodný na použitie v miestnostiach, kde nemožno použiť dymový detektor
 • vhodný najmä pre miestnosti, kde je náhla zmena teploty považovaná za normálnu ako je kuchyňa, miestnosť s bojlerom a pod.
 • nízke riadiace napätie
 • integrovaná LED kontrolka
 • vyhovuje podľa normy EN54


Bentel 601H-R

 • tepelnodiferenciálny hlásič
 • reaguje na rýchly nárast teploty a aj vtedy, ak dosiahne teplota okolia pevne stanovenú hodnotu(60°C)
 • vhodný na použitie v miestnostiach, kde nemožno použiť dymový detektor
 • vhodný je na použitie v miestnostiach s veľmi nízkou okolitou teplotou
 • je nevhodný pre miestnosti, kde je náhla zmena teploty považovaná za normálnu ako je kuchyňa, miestnosť s bojlerom a pod.
 • nízke riadiace napätie
 • integrovaná LED kontrolka
 • vyhovuje podľa normy EN54


Bentel 601CH

 • hlásič zvýšenia koncentrácieCO
 • reaguje na zvýšený obsah CO vo vzduchu
 • je všeobecne rýchlejší pri požiari, ktorý vzniká tlením
 • je menej náročný na pozíciu umiestnenia a môže byť namontovaný aj na mieste s možným zablokovaním dymového oblaku
 • pri náraste teploty okolia sa automatický zvyšuje citlivosť CO senzoru
 • nízke riadiace napätie
 • integrovaná LED kontrolka
 • vyhovuje podľa normy EN54


Bentel 5B

 • univerzálna pätica pre hlásiče rady Bentel 600
 • pripojenie vzdialenej LED kontrolky
 • integrovaný zámok


Demco SM108

 • konvenčný tlačidlový hlásič
 • aktivuje sa po zatlačení a puknutí sklíčka na tlačidle
 • vymeniteľné sklíčko
 • zapojenie bez alebo s rezistorom (dva kontakty)
 • pre povrchovú montáž
 • červenej farby s označením podľa normy


System Sensor 6424

 • lineárny lúčový detektor dymu
 • prijímač a vysielač v samostatnom kryte
 • tri LED kontrolky signalizácie stavu
 • nulovanie na diaľku alebo lokálnym tlačidlom
 • jednoduché nastavovanie podľa LED kontroliek
 • dosah lúčov 9,1 až 100,6m
 • automatická kompenzácia odchýlky
 • signalizácia poruchy
 • umiestnenie na strop alebo na stenu
 • napájacie napätie 20 až 32V DC
 • prúdový odber 10/28,4mA
 • rozsah pracovných teplôt -33°C až +55°C


System Sensor 6500R

 • lineárny lúčový detektor dymu
 • prijímač a vysielač spolu v jednom kryte
 • automatická kompenzácia odchýlky mikroprocesorom
 • dosah lúčov 5 až 100m
 • LED signalizácia poplachu, poruchy a standby stavu
 • nastavenie prahu citlivosti
 • napájacie napätie 10,2 až 32V DC
 • prúdový odber 17/38,5mA
 • rozsah pracovných teplôt -30°C až +55°C
 • ochrana IP54