Adresné ústredne EPS

FC520

Analógové adresné ústredne elektrickej požiarnej signalizácie Bentel Security

Bentel FC 520

 • analógová adresná ústredňa dvojslučková
 • 250 adries pre automatické a manuálne hlásiče pre každú slučku - celkovo 500 adries
 • automatická kompenzácia odchýlky pre automatické hlásiče
 • jedna konvenčná slučka pre pripojenie 32. konvenčných zariadení
 • 128 programovateľných softvérových zón
 • 16 programovateľných výstupov (otvorený kolektor) z toho 8 monitorovaných
 • 3 NAC kontrolované programovateľné a umlčateľné výstupy
 • jeden NAC neprogramovateľný výstup
 • jeden pomocný poplachový reléový nekontrolovaný výstup
 • jeden reléový nekontrolovaný výstup poruchovej signalizácie
 • Rozhranie RS485 pre pripojenie až 8. opakovačov FC500REP a 7. pomocných slave ústrední FC500
 • Pamäť pre 4000 udalostí systému
 • súčasťou spínaný zdroj 230V 50Hz / 27,6V DC 5A
 • certifikovaná podľa EN54


Bentel FC 510

 • analógová adresná ústredňa jednoslučková
 • 250 adries pre automatické a manuálne hlásiče
 • automatická kompenzácia odchýlky pre automatické hlásiče
 • jedna konvenčná slučka pre pripojenie 32. konvenčných zariadení
 • 64 programovateľných softvérových zón
 • 16 programovateľných výstupov (otvorený kolektor) z toho 8 monitorovaných
 • jeden NAC kontrolovaný programovateľný a umlčateľný výstup
 • jeden NAC neprogramovateľný výstup
 • jeden pomocný poplachový reléový nekontrolovaný výstup
 • jeden reléový nekontrolovaný výstup poruchovej signalizácie
 • Rozhranie RS485 pre pripojenie až 8. opakovačov FC500REP a 7. pomocných slave ústrední FC500
 • Pamäť pre 4000 udalostí systému
 • súčasťou spínaný zdroj 230V 50Hz / 27,6V DC 5A
 • certifikovaná podľa EN54


Bentel FC 501

 • analógová adresná ústredňa
 • celkovo 128 adries pre hlásiče a moduly
 • 3 v jednej slučke
 • možnosť naprogramovania 32 zón
 • automatické mapovanie adries
 • USB rozhranie
 • pamäť pre 4000 udalostí systému
 • lokalizácia prerušenia slučky
 • prúdový odber slučiek do 400mA
 • vhodná do menších komerčných priestorov
 • Rozhranie RS485 pre pripojenie opakoavača a komunikačného modulu
 • možnosť grafického rozhrania s mapami pôdorysov priestorov
 • súčasťou spínaný zdroj 230V 50Hz / 27,6V DC
 • certifikovaná podľa EN54


Bentel FC 500REP

Prídavné zobrazovacie tablo pre ústredne FC501, FC510 a FC520 pre ovládanie a kontrolu systému.