Moduly pre adresné ústredne

Rozšírujúce moduly pre adresné ústredne elektrickej požiarnej signalizácie Bentel Security

Bentel FC410LI

 • modul izolátora adresnej slučky
 • izoluje prípadný skrat v slučke
 • rozmery 85x60x15mm
 • prevádzková teplota -25°C až +70°C


Bentel FC410MIM

 • adresovateľný vstupný modul
 • určený k sledovaniu externých zariadení
 • poskytuje jeden vstup
 • môže byť nakonfigurovaný ako NC alebo NO
 • rozmery 48x57x13mm
 • prevádzková teplota -25°C až +70°C


Bentel FC410SIO

 • adresovateľný vstupno/výstupný modul
 • poskytuje jeden vstup a jeden reléový výstup 24V/2A
 • môže byť nakonfigurovaný ako NC alebo NO
 • rozmery 85x60x15mm
 • prevádzková teplota -25°C až +70°C


Bentel FC410MIO

 • adresovateľný multi vstupno/výstupný modul
 • tri vstupy pre sledovanie externých zariadení
 • štyri nízkoodberové výstupy
 • pri použití iba prvých dvoch výstupov možnosť ich použitia ako reléové výstupy 24V/2A
 • rozmery 110x72x18mm
 • prevádzková teplota -25°C až +70°C


Bentel FC430SAM

 • adresovateľný zvukový modul
 • používa sa s päticou FC430SB
 • napájaná z adresnej slučky
 • rozmery 108x21,2mm
 • prevádzková teplota -10°C až +55°C


Bentel FC430SB

 • adresná nízkoodberová zvuková pätica pre zvukový modul alebo adresný detektor
 • pri použití s hlásičom bude signalizovať poplach iba z pripojeného hlásiča
 • pri použití s modulom FC430SAM funkcia lokálnej sirénky
 • prúdový odber v standby 0,2mA
 • prúdový odber pri nastavení hlasitosti na 90dB 6,8mA (pri signalizácii)
 • prúdový odber pri nastavení hlasitosti na 68dB 1,2mA (pri signalizácii)
 • rozmery 110x37,5mm
 • prevádzková teplota -25°C až +70°C


Bentel FC500IP

 • IP modul pre pripojenie systému FC500 do siete LAN
 • programvanie a servis cez IP
 • pri použití prostredníctvom verejnej IP adresy možnosť ovládania zariadenia z internetu
 • DHCP alebo manuálna konfigurácia
 • kódovanie 128bit AES
 • inštalácia do skrinky ústredne