Aplikácia Connect Alarm

logoConnectAlarm

Nová užívateľská aplikácia pre ovládanie systému DSC PowerSeries NEO.

Aplikácia pre smartfóny Android a iOS slúži pre informácie, upozornenia a ovládanie systému DSC Power NEO.

- Aktivácia / deaktivácia systému
- Notifikácie a upozornenia
- Vizuálna verifikácia polachu
- Poplachy a pamäť udalostí
- Zoznam zariadení a ich stav
- Vyraďovanie zariadení
- Podpora všetkých podsystémov
- Stav ústredne / podsystémov