Kontakty

Komárno

Adresa:
Elektrárenská 5
945 01 Komárno

Kontaktné osoby:
Ottó Molnár - 0905 267 092
František Garai - 0905 451 961
Ondrej Marikovec - 0905 451 962

Telefónne čísla:
035/7713 479
035/7713 480

E-mail:
kn@kombitalarm.sk
motto@kombitalarm.sk

Sídlo firmy v Komárne:

Bratislava

Adresa:
Estónska 1/A
821 06 Bratislava

Kontaktné osoby:
Jozef Kalocsányi - 0905 473 236
Roman Čimbora - 0915 612 239

Telefónne čísla:
02/4564 3554
02/4564 3555
02/4564 3556

E-mail:
ba@kombitalarm.sk

Kancelária v Bratislave: