Detektory požiaru

Detektory pre signalizáciu požiaru

 • Bentel 601P - Opticko-dymový detektor požiaru

  • reaguje na dym vznikajúci tlením alebo slabým plameňom (nábytok, umelá hmota) alebo "dym" vznikajúci prehriatím
  • nie je vhodný pre typ požiaru, ktorý produkuje slabo viditeľný alebo veľmi čierny dym
  • nízke riadiace napätie
  • integrovaná LED kontrolka
  • vyhovuje podľa normy EN54

 • Bentel 601H-F - Tepelný detektor požiaru

  • reaguje, ak dosiahne teplota okolia pevne stanovenú hodnotu(60°C)
  • vhodný na použitie v miestnostiach, kde nemožno použiť dymový detektor
  • vhodný najmä pre miestnosti, kde je náhla zmena teploty považovaná za normálnu ako je kuchyňa, miestnosť s bojlerom a pod.
  • nízke riadiace napätie
  • integrovaná LED kontrolka
  • vyhovuje podľa normy EN54

 • Bentel 601H-R - Tepelno-diferenciálny detektor požiaru

  • reaguje na rýchly nárast teploty a aj vtedy, ak dosiahne teplota okolia pevne stanovenú hodnotu(60°C)
  • vhodný na použitie v miestnostiach, kde nemožno použiť dymový detektor
  • vhodný je na použitie v miestnostiach s veľmi nízkou okolitou teplotou
  • je nevhodný pre miestnosti, kde je náhla zmena teploty považovaná za normálnu ako je kuchyňa, miestnosť s bojlerom a pod.
  • nízke riadiace napätie
  • integrovaná LED kontrolka
  • vyhovuje podľa normy EN54

 • Bentel 601PH - Kombinovaný opticko-dymový a tepelný detektor požiaru s vysokým rozlíšením

  • reaguje na kompletný rozsah požiarov
  • dokáže odhaliť také typy požiarov, ktoré boli doposiaľ odhaliteľné iba ionizačným detektorom
  • pri náraste teploty okolia sa zvyšuje citlivosť dymového senzoru
  • nízke riadiace napätie
  • integrovaná LED kontrolka
  • vyhovuje podľa normy EN54

 • Bentel 601CH - Detektor zvýšenia CO

  • reaguje na zvýšený obsah CO vo vzduchu
  • je všeobecne rýchlejší pri požiari, ktorý vzniká tlením
  • je menej náročný na pozíciu umiestnenia a môže byť namontovaný aj na mieste s možným zablokovaním dymového oblaku
  • pri náraste teploty okolia sa automatický zvyšuje citlivosť CO senzoru
  • nízke riadiace napätie
  • integrovaná LED kontrolka
  • vyhovuje podľa normy EN54

 • Bentel MUB-RV - Pätica pre pripojenie detektorov rady Bentel 600 k zabezpečovaciemu systému

  • bezpotenciálový prepínateľný kotakt NC/NO
  • napájanie 10,5 až 30V DC
  • kľúč pre zaistenie snímača v pätici
  • aretačné tlačidlo pre funkciu pootočenia pätice do stavu mimo prevádzky
  • priemer 125,6mm
  • výška 23,5mm
  • kompatibilná so sériou snímačov rady Bentel 600