Kantech ioPass SA-500

Autonómny prístupový systém, ovládanie jedného prechodu.

  • 5000 užívateľov
  • identifikačné médium karty IoProx (P-10SHL, P-20DYE, P-30DMG, P-40KEY, P-50TAG)
  • pamäť 385 udalostí